Tag: Apache Ant

1. Giới thiệu Trong quá trình phát triển phần mềm, việc tự động hóa quá trình build và quản lý các thư viện rất quan trọng, nhằm tối ưu hóa công đoạn biên dịch, đóng gói; thuận tiện hơn cho việc phát triển phần mềm. Và Gradle (release version 1.0 năm 2012) là 1 trong những công cụ được nhiều người lựa chọn. <p styl...