Tag: Git

Sử dụng git trong thực tế Tại sao lại là git? Git mang lại cho chúng ta 1 cách tiếp cận mới, nó thay đổi cách nghĩ của người phát triển phần mềm về việc merging và branching. Với những công cụ truyền thống là CVS/Subversion thì nguời p...

Git là gì? Git là 1 hệ thống Distributed revision control (istributed version control or decentralized version control), tạm dịch là hệ thống quản lý source phân tán. Git được phát triển và phân phối trên Linux kernel bởi Linus Torvalds (Người tạo ra Linux) vào năm 2005 và ngày càng trở thành công cụ phổ biến để phát triển phần mềm...