Tag: JetBrains

Ngày nay, Apple đã thay thế Object-C bằng Swift cho IOS.  Những ngôn ngữ mới xuất hiện để thay thế Java cho lập trình Android là điều hiển nhiên. Những ngôn ngữ như Scala, Groovy thật tiện lợi và mang lại nhiều tính năng mới mẻ. Nhưng đáng chú ý gần đây chính là Kotlin. Một ngôn ngữ lập trình được tạo ra bởi JetBrains - hãng sản xuất ra các IDE tiện lợi và mạnh mẽ n...