Tag: php

Travis-CI

Khi lần đầu tiên được tham gia vào một dự án có sử dụng Github, mình đã rất hào hứng khi thấy cái tool build và test code tự động Jenkins được tích hợp vào Github. Mỗi lần up source lên Github, Jenkins sẽ tự động lấy code vừa up đấy build và...

Giới thiệu Đây là phần đầu tiên trong serries bài viết  giới thiệu về cơ sở dữ liệu dạng đồ thị (Graph SQL), một trong bốn phân nhánh chính của NoSQL, cụ thể ở đây mình sẽ dùng Neo4j, một graph database được sử dụng phổ biến rộng rãi và tương đối dễ học vì được viết Document khá đầy đủ. Serries sẽ bao gồm các phần sau: 1) Một số vấn đề của RDB...

Trong công việc và các dự án liên quan đến việc quản lý, chúng ta thường sẽ cần chức năng xuất và nhập dữ liệu từ file CSV. Đối với đa số các Framework PHP trên thị trường hiện nay thì việc này đều được hỗ trợ sẵn thông qua các thư viện được xây dựng sẵn. Tuy nhiên trong vài trường hợp đối với các dữ liệu sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật hay tiếng Trung, đôi khi sẽ xảy ra trường hợp fi...

Php – Một ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, gần đây đã phát hành phiên bản PHP 7. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu PHP version 7 có gì mới mẻ so với phiên bản stable mà hiện nay chúng ta đang sử dụng -  phiên bản 5.6. PHP 6 – là một dự án thử nghiệm, nhưng vì một số lý do nào đó mà nó chưa hoàn chỉnh, để người dùng tránh việc nhầm lẫn giữa các version thử nghiệm và hoàn chỉnh. Vì vậy, PHP ...