Tag: php7

Php – Một ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, gần đây đã phát hành phiên bản PHP 7. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu PHP version 7 có gì mới mẻ so với phiên bản stable mà hiện nay chúng ta đang sử dụng -  phiên bản 5.6. PHP 6 – là một dự án thử nghiệm, nhưng vì một số lý do nào đó mà nó chưa hoàn chỉnh, để người dùng tránh việc nhầm lẫn giữa các version thử nghiệm và hoàn chỉnh. Vì vậy, PHP ...