Tag: ThinkingFastAndSlow

Gần đây tôi có đọc một cuốn sách có tên là Thinking fast and slow(tiếng việt là \"Tư duy nhanh và chậm\") của tác giả Daniel Kahneman người do thái đã từng đoạt giải Nobel kinh tế học năm 2002. Dưới đây tôi sẽ đúc rút một số kiến thức học được từ cuốn sách mong rằng có thể giúp các lập trình viên có thể nâng hiệu năng lên một tầm cao mới. Hai hệ thống Đâu tiên đoạn code sau đây...